Poetry Blog

יד אביב בקשר הזה \   ענת שריייבר

יד אביב בקשר הזה \ ענת שריייבר

 

כָּאָשר מַמָּשׁ

באותוֹ השדה האכזב

ילדים שוֹאָטים לאָחוֹר

ידיהם ריקוֹת

צלליתָם רדוּפָה

 עץ

.מְלַבְלֵב


 

המשך קריאה >
יכולה אישה להקיץ משנתה

יכולה אישה להקיץ משנתה

יכולה אישה להקיץ משנתהולפניה פני ציפור שסועה והיא דוחקת בה קומי , קומי.

מדי יום צופות פני -הבוקר שלה דרך הַחֲשֵׁכָה אל האור המשתקף מחלונות ביתה אשר בנתה לה כחלום, ומול עיניה רק כתם כהה חתום בזכוכית, ובתוכי תוכו מבט של ציפור חולמנית מחייכת אל העננים ולא מספיקה לראות בם את פני אהוביה.

יכולה אישה להקיץ משנתה.


המשך קריאה >

Tivonet